Op 23.03.2009 heeft Cofinimmo 90% van de vorderingen die de Stad Antwerpen verschuldigd is op de nieuw gebouwde Brandweerkazerne in Antwerpen aan Fortis Bank NV verkocht voor een totaal bedrag van € 28,35 miljoen.

Op het einde van het financiële leasingcontract gaat het gebouw kosteloos over naar de Stad Antwerpen. Cofinimmo heeft eveneens aan dezelfde bank de huurvordering verkocht die de Belgische overheid verschuldigd is op de gebouwen Kolonel Bourg 124 gelegen te Brussel en Maire te Doornik en dit voor een totaal bedrag van € 19,51 miljoen. De eigendom van deze twee gebouwen blijft in handen van Cofinimmo.

De impact van deze vier verkopen op het resultaat van het boekjaar 2009 zal weinig significant zijn. De gedetailleerde cijfers zullen bekendgemaakt worden bij de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal op 11.05.2009.

Verder is Cofinimmo in de laatste fase voor de onderhandeling van de verkoop van enkele gebouwen aan of net boven boekwaarde. Ongeveer € 24 miljoen vastgoed is momenteel onder due diligence en de verkoop van ongeveer € 16 miljoen vastgoed bevindt zich in het stadium van biedingen. Het totaal van de verkoop van vorderingen en gebouwen bedraagt € 111 miljoen.

Tevens is Cofinimmo actief betrokken in gesprekken met betrekking tot een potentiële inbreng in natura. Cofinimmo plant ongeveer € 14 miljoen bijkomend kapitaal op te halen door de uitgifte van nieuwe aandelen ten gevolge van een inbreng in natura.

Cofinimmo voert een actief beheer van haar activa en streeft een optimale portefeuillesamenstelling na door regelmatige koop- en verkoopactiviteiten.

Zo werd er de afgelopen 12 jaar vastgoed verkocht voor een totaal bedrag van € 1 078 miljoen en over de voorbije 8 jaar heeft Cofinimmo schuldvorderingen verkocht voor een bedrag van € 615 miljoen.

De opbrengsten die vrijkomen door de vandaag aangekondigde verkopen zullen aangewend worden voor de financiering van de investeringen.

Cofinimmo heeft voor de periode 2009-2010 een pijplijn aan
investeringen ten bedrage van € 298 miljoen. Deze pijplijn omvat investeringen in de rusthuissector (€ 166 miljoen) en in de kantoorsector (3 projectontwikkelingen, € 132 miljoen).

De pijplijn is reeds voor 60% voorverhuurd met een gemiddelde looptijd van de huurcontracten van 21 jaar.

Op 23.03.2009 heeft Cofinimmo 90% van de vorderingen die de Stad Antwerpen verschuldigd is op de nieuw gebouwde Brandweerkazerne in Antwerpen aan Fortis Bank NV verkocht voor een totaal bedrag van € 28,35 miljoen. Op het einde van het financiële leasingcontract gaat het gebouw kosteloos over naar de Stad Antwerpen. Cofinimmo heeft eveneens aan dezelfde bank de huurvordering verkocht die de Belgische overheid verschuldigd is op de gebouwen Kolonel Bourg 124 gelegen te Brussel en Maire te Doornik en dit voor een totaal bedrag van € 19,51 miljoen. De eigendom van deze twee gebouwen blijft in handen van Cofinimmo.De impact van deze vier verkopen op het resultaat van het boekjaar 2009 zal weinig significant zijn. De gedetailleerde cijfers zullen bekendgemaakt worden bij de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal op 11.05.2009.Verder is Cofinimmo in de laatste fase voor de onderhandeling van de verkoop van enkele gebouwen aan of net boven boekwaarde. Ongeveer € 24 miljoen vastgoed is momenteel onder due diligence en de verkoop van ongeveer € 16 miljoen vastgoed bevindt zich in het stadium van biedingen. Het totaal van de verkoop van vorderingen en gebouwen bedraagt € 111 miljoen.Tevens is Cofinimmo actief betrokken in gesprekken met betrekking tot een potentiële inbreng in natura. Cofinimmo plant ongeveer € 14 miljoen bijkomend kapitaal op te halen door de uitgifte van nieuwe aandelen ten gevolge van een inbreng in natura.Cofinimmo voert een actief beheer van haar activa en streeft een optimale portefeuillesamenstelling na door regelmatige koop- en verkoopactiviteiten. Zo werd er de afgelopen 12 jaar vastgoed verkocht voor een totaal bedrag van € 1 078 miljoen en over de voorbije 8 jaar heeft Cofinimmo schuldvorderingen verkocht voor een bedrag van € 615 miljoen.De opbrengsten die vrijkomen door de vandaag aangekondigde verkopen zullen aangewend worden voor de financiering van de investeringen. Cofinimmo heeft voor de periode 2009-2010 een pijplijn aan investeringen ten bedrage van € 298 miljoen. Deze pijplijn omvat investeringen in de rusthuissector (€ 166 miljoen) en in de kantoorsector (3 projectontwikkelingen, € 132 miljoen). De pijplijn is reeds voor 60% voorverhuurd met een gemiddelde looptijd van de huurcontracten van 21 jaar.