De verkoop van alle aandelen van dochtervennootschap Galaxy Properties NV, eigenaar van het North Galaxy gebouw, , hoofdzetel van de Federale Overheidsdienst Financiën te Brussel. De overeengekomen waarde van het gebouw bedraagt € 475 miljoen.

De herstructurering van een aantal rente afdekkingen met betrekking tot de periode 2014-2017 voor een notioneel bedrag van

€600 miljoen. Deze herstructurering resulteert in een onmiddellijke uitgave van €57 miljoen (€ 3,17 per aandeel) die gecompenseerd zal worden door aanzienlijk lagere interestkosten tijdens deze vier jaar.

De verkoop van alle aandelen van dochtervennootschap Galaxy Properties NV, eigenaar van het North Galaxy gebouw, , hoofdzetel van de Federale Overheidsdienst Financiën te Brussel. De overeengekomen waarde van het gebouw bedraagt € 475 miljoen. De herstructurering van een aantal rente afdekkingen met betrekking tot de periode 2014-2017 voor een notioneel bedrag van €600 miljoen. Deze herstructurering resulteert in een onmiddellijke uitgave van €57 miljoen (€ 3,17 per aandeel) die gecompenseerd zal worden door aanzienlijk lagere interestkosten tijdens deze vier jaar.