Cofinimmo behoudt echter de huurinkomsten (100%) met betrekking tot 2009 en 2010 om als dusdanig de recurrente cashflow van deze jaren niet aan te tasten.

De 96% overgedragen vorderingen betreffen dus de jaren 2011 en volgende. Dankzij deze overdracht wordt de geconsolideerde schuldratio van Cofinimmo, onder overigens gelijkblijvende omstandigheden, met 3,08 percentagepunten teruggebracht.

Ter herinnering, op 30.06.2009 liep deze schuldratio op tot 52,94% en zou dus 49,86% bedragen hebben indien deze overdracht vóór afsluiting van het eerste halfjaar was gebeurd.

Cofinimmo behoudt echter de huurinkomsten (100%) met betrekking tot 2009 en 2010 om als dusdanig de recurrente cashflow van deze jaren niet aan te tasten.De 96% overgedragen vorderingen betreffen dus de jaren 2011 en volgende. Dankzij deze overdracht wordt de geconsolideerde schuldratio van Cofinimmo, onder overigens gelijkblijvende omstandigheden, met 3,08 percentagepunten teruggebracht. Ter herinnering, op 30.06.2009 liep deze schuldratio op tot 52,94% en zou dus 49,86% bedragen hebben indien deze overdracht vóór afsluiting van het eerste halfjaar was gebeurd.