De obligaties werden geplaatst door Bank Degroof bij een beperkt aantal institutionele investeerders.

De netto opbrengsten van deze uitgifte laten Cofinimmo toe haar herfinancieringsbehoeftes te dekken totin juni 2015 en haar financiële middelen verder te diversifiëren.

De obligaties werden geplaatst door Bank Degroof bij een beperkt aantal institutionele investeerders. De netto opbrengsten van deze uitgifte laten Cofinimmo toe haar herfinancieringsbehoeftes te dekken totin juni 2015 en haar financiële middelen verder te diversifiëren.