In vergelijking met een netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact en op basis van een pro rata temporis spreiding van de vergoeding van Belfius over het boekjaar 2012) van € 1,90 op 31.03.2012.

Bij een ongewijzigde portefeuille , stijging van de huurgelden met 110% in vergelijking met 31.12.2012

In vergelijking met een netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact en op basis van een pro rata temporis spreiding van de vergoeding van Belfius over het boekjaar 2012) van € 1,90 op 31.03.2012. Bij een ongewijzigde portefeuille , stijging van de huurgelden met 110% in vergelijking met 31.12.2012