Spectaculaire bewegingen bij de drie andere aandleen bleven echter uit. GBL staat niet bepaald bekend als een volatiel aandeel en hetzelfde geldt ook voor Cofinimmo.

Van een ontgoocheling was in laatstgenoemd geval zeker geen sprake, per saldo bleef de koers dan ook dicht bij huis.

Vanmorgen maakte Cofinimmo dus de resultaten over de eerste zes maanden bekend. Dit waren de hoogtepunten:

• Netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief impact IAS 39): € 4,14 op 30.06.2012 vs. € 3,75 op 30.06.2011

• Positieve variatie, bij een constante samenstelling, in de reële waarde van de gebouwenportefeuille (+0,25%)

• In reële waarde uitgedrukt netto-actief waarde per aandeel, inclusief impact IAS 39: € 91,58

• Bevestiging van de vooruitzichten voor 2012 van het netto courant resultaat (€ 7,47 per aandeel) en het bruto dividend (€ 6,50 per gewoon aandeel en € 6,37 per bevoorrecht aandeel)

In het licht van de waargenomen trend van deze eerste halfjaarresultaten, bevestigt de Raad van Bestuur de vooropgestelde doelstelling van een netto courant resultaat - aandeel van de Groep van € 7,47 per aandeel voor het boekjaar 2012, en dit ondanks het toenemend aantal aandelen naar aanleiding van de inschrijving van de aandeelhouders voor een keuzedividend in aandelen voor het boekjaar 2011.

Op basis hiervan, en mits onvoorziene gebeurtenissen uitblijven, behoudt de Raad van Bestuur eveneens de doelstelling om voor het lopend boekjaar dezelfde dividenden uit te keren als voor het voorgaand boekjaar, met name € 6,50 bruto per gewoon aandeel en € 6,37 bruto per bevoorrecht aandeel.

Spectaculaire bewegingen bij de drie andere aandleen bleven echter uit. GBL staat niet bepaald bekend als een volatiel aandeel en hetzelfde geldt ook voor Cofinimmo. Van een ontgoocheling was in laatstgenoemd geval zeker geen sprake, per saldo bleef de koers dan ook dicht bij huis. Vanmorgen maakte Cofinimmo dus de resultaten over de eerste zes maanden bekend. Dit waren de hoogtepunten: • Netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief impact IAS 39): € 4,14 op 30.06.2012 vs. € 3,75 op 30.06.2011 • Positieve variatie, bij een constante samenstelling, in de reële waarde van de gebouwenportefeuille (+0,25%) • In reële waarde uitgedrukt netto-actief waarde per aandeel, inclusief impact IAS 39: € 91,58 • Bevestiging van de vooruitzichten voor 2012 van het netto courant resultaat (€ 7,47 per aandeel) en het bruto dividend (€ 6,50 per gewoon aandeel en € 6,37 per bevoorrecht aandeel) In het licht van de waargenomen trend van deze eerste halfjaarresultaten, bevestigt de Raad van Bestuur de vooropgestelde doelstelling van een netto courant resultaat - aandeel van de Groep van € 7,47 per aandeel voor het boekjaar 2012, en dit ondanks het toenemend aantal aandelen naar aanleiding van de inschrijving van de aandeelhouders voor een keuzedividend in aandelen voor het boekjaar 2011. Op basis hiervan, en mits onvoorziene gebeurtenissen uitblijven, behoudt de Raad van Bestuur eveneens de doelstelling om voor het lopend boekjaar dezelfde dividenden uit te keren als voor het voorgaand boekjaar, met name € 6,50 bruto per gewoon aandeel en € 6,37 bruto per bevoorrecht aandeel.