*Netto courant resultaat per aandeel (zonder de impact van IAS 39): € 1,96 t.o.v. € 1,90 op 31.03.2010

*Stabiele globale bezettingsgraad: 95,76%

*Lichte daling van de reële waarde van de portefeuille sinds 31.12.2010: -0,3%

*Schuldratio: 46,80% en Loan-to-Value ratio: 49,30%

De eerste 3 maanden van 2011 werden gekenmerkt door een daling van de huurinkomsten met 6,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 (€ 46,3 miljoen vs. € 49,6 miljoen).

Deze daling is het gevolg van de verkopen die de onderneming ondernam in het kantorensegment die niettemin deels gecompenseerd werden door de acquisities in de rusthuizensector.

Het operationeel resultaat daalt licht met 1,1% van € 46,8 miljoen op 31.03.2010 naar € 46,3 miljoen op 31.03.2011.

Het schuldvolume daalde van € 1 577,0 miljoen (31.12.2010) tot € 1 525,7 miljoen (31.03.2011) en de hieraan verbonden kosten verminderde van 4,3% (voor 2010) naar 4,0% (voor het 1ste kwartaal van 2011).

Het financieel resultaat (exclusief de impact van IAS 39) op 31.03.2011 verbetert ten opzichte van het 1ste kwartaal van 2010

Het netto courant resultaat (exclusief de impact van IAS 39) - aandeel van de Groep bedraagt € 1,96 per aandeel tegen € 1,90 op 31.03.2010, wat neerkomt op een verbetering van 3,2%.

*Netto courant resultaat per aandeel (zonder de impact van IAS 39): € 1,96 t.o.v. € 1,90 op 31.03.2010 *Stabiele globale bezettingsgraad: 95,76% *Lichte daling van de reële waarde van de portefeuille sinds 31.12.2010: -0,3% *Schuldratio: 46,80% en Loan-to-Value ratio: 49,30% De eerste 3 maanden van 2011 werden gekenmerkt door een daling van de huurinkomsten met 6,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 (€ 46,3 miljoen vs. € 49,6 miljoen). Deze daling is het gevolg van de verkopen die de onderneming ondernam in het kantorensegment die niettemin deels gecompenseerd werden door de acquisities in de rusthuizensector. Het operationeel resultaat daalt licht met 1,1% van € 46,8 miljoen op 31.03.2010 naar € 46,3 miljoen op 31.03.2011. Het schuldvolume daalde van € 1 577,0 miljoen (31.12.2010) tot € 1 525,7 miljoen (31.03.2011) en de hieraan verbonden kosten verminderde van 4,3% (voor 2010) naar 4,0% (voor het 1ste kwartaal van 2011). Het financieel resultaat (exclusief de impact van IAS 39) op 31.03.2011 verbetert ten opzichte van het 1ste kwartaal van 2010 Het netto courant resultaat (exclusief de impact van IAS 39) - aandeel van de Groep bedraagt € 1,96 per aandeel tegen € 1,90 op 31.03.2010, wat neerkomt op een verbetering van 3,2%.