- Netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) bedraagt € 7,61 voor het jaar 2012, in vergelijking met € 7,45 voor het jaar 2011 (+2,1%) en een verwachting van € 7,47 (+1,9%)

- Niet-weerkerende verbrekingsvergoeding voor de huurovereenkomst voor de gebouwen Livingstone I en II, voor € 11,20 miljoen (€ 0,70 per aandeel), integraal geboekt in de resultatenrekening van 2012

Dividend van het boekjaar 2012 (betaalbaar in mei 2013) is bevestigd

- Bruto dividend van € 6,50 per gewoon aandeel en van € 6,37 per bevoorrecht aandeel

Positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille

- Positieve herwaardering van de vastgoedportefeuille van € 12,2 miljoen voor het jaar 2012, wat overeenstemt, bij een ongewijzigde samenstelling, met een stijging van 0,4% van de reële waarde van de portefeuille in vergelijking met 31.12.2011

Vooruitzichten

Netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) en dividend van het boekjaar 2013 (betaalbaar in 2014) per gewoon aandeel

- Doelstelling van een netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van € 7,00 voor het boekjaar 2013

- Impact van de boeking in 2012 van de totale verbrekingsvergoeding met betrekking tot de gebouwen Livingstone I en II : € -0,30 per aandeel

- Voorstel van een bruto dividend van het boekjaar 2013 (betaalbaar in 2014) van € 6,00 per gewoon aandeel

- Netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) bedraagt € 7,61 voor het jaar 2012, in vergelijking met € 7,45 voor het jaar 2011 (+2,1%) en een verwachting van € 7,47 (+1,9%) - Niet-weerkerende verbrekingsvergoeding voor de huurovereenkomst voor de gebouwen Livingstone I en II, voor € 11,20 miljoen (€ 0,70 per aandeel), integraal geboekt in de resultatenrekening van 2012 Dividend van het boekjaar 2012 (betaalbaar in mei 2013) is bevestigd - Bruto dividend van € 6,50 per gewoon aandeel en van € 6,37 per bevoorrecht aandeel Positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille - Positieve herwaardering van de vastgoedportefeuille van € 12,2 miljoen voor het jaar 2012, wat overeenstemt, bij een ongewijzigde samenstelling, met een stijging van 0,4% van de reële waarde van de portefeuille in vergelijking met 31.12.2011 Vooruitzichten Netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) en dividend van het boekjaar 2013 (betaalbaar in 2014) per gewoon aandeel - Doelstelling van een netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van € 7,00 voor het boekjaar 2013 - Impact van de boeking in 2012 van de totale verbrekingsvergoeding met betrekking tot de gebouwen Livingstone I en II : € -0,30 per aandeel - Voorstel van een bruto dividend van het boekjaar 2013 (betaalbaar in 2014) van € 6,00 per gewoon aandeel