De Gewone Algemene Vergadering heeft beslist voor hetzelfde boekjaar een bruto dividend van € 6,37 per bevoorrecht aandeel uit te keren.

Na inhouding van de roerende voorheffing van 15% bedraagt het netto dividend voor boekjaar 2008 aldus € 5,4145 per bevoorrecht aandeel.

De dividenden voor de gewone en bevoorrechte aandelen zijn betaalbaar vanaf 05.05.2009 op basis van het aandeelhoudersschap op 30.04.2009.

Voor de gewone aandelen aan toonder gebeurt de betaling tegen afgifte van coupon nr. 17 bij de bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze.

Voor de gedematerialiseerde gewone aandelen gebeurt de uitkering aan de houders door de financiële instellingen bij wie de aandelen op een effectenrekening ingeschreven staan.

De dividenden voor de nominatieve gewone aandelen en de bevoorrechte aandelen (die allemaal nominatief zijn) zullen automatisch door de onderneming via overschrijving aan de aandeelhouders overgemaakt worden.

De Gewone Algemene Vergadering heeft beslist voor hetzelfde boekjaar een bruto dividend van € 6,37 per bevoorrecht aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 15% bedraagt het netto dividend voor boekjaar 2008 aldus € 5,4145 per bevoorrecht aandeel.De dividenden voor de gewone en bevoorrechte aandelen zijn betaalbaar vanaf 05.05.2009 op basis van het aandeelhoudersschap op 30.04.2009.Voor de gewone aandelen aan toonder gebeurt de betaling tegen afgifte van coupon nr. 17 bij de bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze.Voor de gedematerialiseerde gewone aandelen gebeurt de uitkering aan de houders door de financiële instellingen bij wie de aandelen op een effectenrekening ingeschreven staan.De dividenden voor de nominatieve gewone aandelen en de bevoorrechte aandelen (die allemaal nominatief zijn) zullen automatisch door de onderneming via overschrijving aan de aandeelhouders overgemaakt worden.