Het betreft volgende activa:

1. Kortrijksesteenweg 39 te 9000 Gent, een kantoorgebouw van 5 755m² waarin de regionale zetel van AXA Verzekeringen ondergebracht is, verworven door een private investeerder;

2. Luchthavenlaan 18-20-22 te 1800 Vilvoorde, een eigendom bestaande uit gebouwen en een grond met gemengde bestemming (kantoren, opslagruimte en handel) waarvan de totale grondoppervlakte 9 472m² bedraagt, aangekocht door dezelfde private investeerder; en

3. Noorderlaan 75 te 2030 Antwerpen, een handelspand met een oppervlakte van 24 300m², verworven door een familiale investeringsonderneming.

De opbrengst van deze verkopen zal geherinvesteerd worden in het kader van het investeringsprogramma van de onderneming dat € 77,9 miljoen bedraagt voor de resterende maanden van het jaar 2010.

Deze verkopen kaderen binnen het continue vastgoedarbitragebeleid van Cofinimmo dat streeft naar een optimale portefeuillesamenstelling.

Ze tonen tevens aan dat Cofinimmo er ondanks de nog steeds lusteloze markt erin slaagt om transacties af te sluiten aan verkoopprijzen die aansluiten bij de expertisewaarden.

Het betreft volgende activa: 1. Kortrijksesteenweg 39 te 9000 Gent, een kantoorgebouw van 5 755m² waarin de regionale zetel van AXA Verzekeringen ondergebracht is, verworven door een private investeerder; 2. Luchthavenlaan 18-20-22 te 1800 Vilvoorde, een eigendom bestaande uit gebouwen en een grond met gemengde bestemming (kantoren, opslagruimte en handel) waarvan de totale grondoppervlakte 9 472m² bedraagt, aangekocht door dezelfde private investeerder; en 3. Noorderlaan 75 te 2030 Antwerpen, een handelspand met een oppervlakte van 24 300m², verworven door een familiale investeringsonderneming. De opbrengst van deze verkopen zal geherinvesteerd worden in het kader van het investeringsprogramma van de onderneming dat € 77,9 miljoen bedraagt voor de resterende maanden van het jaar 2010. Deze verkopen kaderen binnen het continue vastgoedarbitragebeleid van Cofinimmo dat streeft naar een optimale portefeuillesamenstelling. Ze tonen tevens aan dat Cofinimmo er ondanks de nog steeds lusteloze markt erin slaagt om transacties af te sluiten aan verkoopprijzen die aansluiten bij de expertisewaarden.