-Netto courant resultaat per aandeel-aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van €3,35 op 30.06.2013

-Tegenover een netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact en op basis van een pro rata temporis spreiding van de Belfius schadevergoeding over het boekjaar 2012) van € 3,78 op 30.06.2012

-In de lijn van het vooruitzicht van een netto courant resultaat per aandeel-aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van € 6,74 voor het jaar 2013

-Bevestiging van het dividendvooruitzicht voor het boekjaar 2013, betaalbaar in juni 2014 (bruto dividend van € 6,00 per gewoon aandeel en van € 6,37 per bevoorrecht aandeel)

-Netto courant resultaat per aandeel-aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van €3,35 op 30.06.2013 -Tegenover een netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact en op basis van een pro rata temporis spreiding van de Belfius schadevergoeding over het boekjaar 2012) van € 3,78 op 30.06.2012 -In de lijn van het vooruitzicht van een netto courant resultaat per aandeel-aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van € 6,74 voor het jaar 2013 -Bevestiging van het dividendvooruitzicht voor het boekjaar 2013, betaalbaar in juni 2014 (bruto dividend van € 6,00 per gewoon aandeel en van € 6,37 per bevoorrecht aandeel)