Cofinimmo bezit 352.374 van de eigen aandelen, wat overeenkomt met 2,55% van de stemrechten. Leopold Square bezit anderzijds geen aandelen Cofinimmo meer.

Deze kennisgeving gebeurde naar aanleiding van de verkoop op 26.03.2009 van 962 485 eigen Cofinimmo aandelen die aangehouden werden door Leopold Square NV, een vennootschap waarover Cofinimmo NV rechtstreeks en onrechtstreeks 100% controle uitoefent (cf. persberichten van 25 en 26 maart 2009).

Cofinimmo bezit 352.374 van de eigen aandelen, wat overeenkomt met 2,55% van de stemrechten. Leopold Square bezit anderzijds geen aandelen Cofinimmo meer. Deze kennisgeving gebeurde naar aanleiding van de verkoop op 26.03.2009 van 962 485 eigen Cofinimmo aandelen die aangehouden werden door Leopold Square NV, een vennootschap waarover Cofinimmo NV rechtstreeks en onrechtstreeks 100% controle uitoefent (cf. persberichten van 25 en 26 maart 2009).