Netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van € 6,78 voor het jaar 2013, hoger dan

de verwachting van € 6,74.

Bevestiging van een bruto dividend van € 6,00 per gewoon aandeel voor het boekjaar 2013 Netto-actiefwaarde per aandeel van € 91,79 op 31.12.2013, tegen over € 85,66 op 31.12.2012 (portefeuille in

reële waarde).

Bij ongewijzigde portefeuille, 1,68% hogere bruto huurinkomsten

i.v.m. 31.12.2012.

Stabilisatie van de gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten van 11,6 jaar op 31.12.2013.

Netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van € 6,78 voor het jaar 2013, hoger dan de verwachting van € 6,74. Bevestiging van een bruto dividend van € 6,00 per gewoon aandeel voor het boekjaar 2013 Netto-actiefwaarde per aandeel van € 91,79 op 31.12.2013, tegen over € 85,66 op 31.12.2012 (portefeuille in reële waarde). Bij ongewijzigde portefeuille, 1,68% hogere bruto huurinkomsten i.v.m. 31.12.2012. Stabilisatie van de gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten van 11,6 jaar op 31.12.2013.