Bocimar draagt voor 32.381.000 EUR bij aan het geconsolideerd resultaat voor het eerste semester 2011 (2010: 42.689.000 EUR).

Ter herinnering, het resultaat voor het eerste semester van 2010 hield rekening met ruim 10 miljoen EUR aan meerwaarden op de verkoop van twee schepen.

In de loop van het tweede kwartaal hebben de droge bulkmarkten zich niet echt hersteld van de zwakke jaarstart. Vooral het capesizesegment heeft sterk te lijden van extreem lage niveaus.

Het groot aantal nieuwbouwschepen dat opgeleverd wordt, is de hoofdreden voor deze marktevolutie. Op bepaalde ogenblikken noteerde het capesizetarief beduidend onder de kostprijs.

Deze marktevolutie heeft echter zo goed als geen invloed op de resultaten dankzij de indekkingspolitiek van Bocimar.

Ondanks een ondersteunende vraag naar grondstoffen en een toename van de verschroting verwacht Bocimar dat de toevloed aan nieuwbouwschepen de komende 12 tot 18 maanden een neerwaartse druk zal blijven uitoefenen op de markttarieven en op de waardes voor tweedehandsschepen.

Bocimar draagt voor 32.381.000 EUR bij aan het geconsolideerd resultaat voor het eerste semester 2011 (2010: 42.689.000 EUR). Ter herinnering, het resultaat voor het eerste semester van 2010 hield rekening met ruim 10 miljoen EUR aan meerwaarden op de verkoop van twee schepen. In de loop van het tweede kwartaal hebben de droge bulkmarkten zich niet echt hersteld van de zwakke jaarstart. Vooral het capesizesegment heeft sterk te lijden van extreem lage niveaus. Het groot aantal nieuwbouwschepen dat opgeleverd wordt, is de hoofdreden voor deze marktevolutie. Op bepaalde ogenblikken noteerde het capesizetarief beduidend onder de kostprijs. Deze marktevolutie heeft echter zo goed als geen invloed op de resultaten dankzij de indekkingspolitiek van Bocimar. Ondanks een ondersteunende vraag naar grondstoffen en een toename van de verschroting verwacht Bocimar dat de toevloed aan nieuwbouwschepen de komende 12 tot 18 maanden een neerwaartse druk zal blijven uitoefenen op de markttarieven en op de waardes voor tweedehandsschepen.