Voor wat de Bocimar vloot betreft, werd de test op dezelfde wijze uitgevoerd zoals beschreven in de geconsolideerde rekeningen voor het jaar 2011.

De test gaf geen aanleiding tot het erkennen van een bijzondere waardevermindering.

De groep zal evenwel verdere ontwikkelingen in de droge bulkmarkten van dichtbij blijven opvolgen en mogelijke indicatoren voor een bijzondere waardevermindering opnieuw evalueren per 30 juni 2013.

De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van dinsdag 14 mei 2013 voorstellen om over het boekjaar 2012 een brutodividend van 0,08 EUR per aandeel (0,06 EUR per aandeel netto) uit te keren.

Mits goedkeuring door de algemene vergadering zal dit dividend betaalbaar gesteld worden op 24 mei 2013.

Ter herinnering, het dividend over het boekjaar 2011 hield rekening met een bijkomend brutodividend van 0,52 EUR per aandeel naar aanleiding van de verkoop van de aandelen Clarksons begin 2012.

Voor wat de Bocimar vloot betreft, werd de test op dezelfde wijze uitgevoerd zoals beschreven in de geconsolideerde rekeningen voor het jaar 2011. De test gaf geen aanleiding tot het erkennen van een bijzondere waardevermindering. De groep zal evenwel verdere ontwikkelingen in de droge bulkmarkten van dichtbij blijven opvolgen en mogelijke indicatoren voor een bijzondere waardevermindering opnieuw evalueren per 30 juni 2013. De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van dinsdag 14 mei 2013 voorstellen om over het boekjaar 2012 een brutodividend van 0,08 EUR per aandeel (0,06 EUR per aandeel netto) uit te keren. Mits goedkeuring door de algemene vergadering zal dit dividend betaalbaar gesteld worden op 24 mei 2013. Ter herinnering, het dividend over het boekjaar 2011 hield rekening met een bijkomend brutodividend van 0,52 EUR per aandeel naar aanleiding van de verkoop van de aandelen Clarksons begin 2012.