Het geconsolideerd resultaat voor het ganse jaar 2013 bedraagt 49.400.000 USD (2012:133.954.000 USD).

Voor het volledige jaar 2013 draagt Bocimar 2.858.000 USD (2012: 53.196.000 USD) bij aan het geconsolideerd resultaat.

In de loop van het vierde kwartaal werd de Rio Negro (1999 - 20.501 dwt) verkocht met een minderwaarde van 975.000 USD

Het geconsolideerd resultaat voor het ganse jaar 2013 bedraagt 49.400.000 USD (2012:133.954.000 USD). Voor het volledige jaar 2013 draagt Bocimar 2.858.000 USD (2012: 53.196.000 USD) bij aan het geconsolideerd resultaat. In de loop van het vierde kwartaal werd de Rio Negro (1999 - 20.501 dwt) verkocht met een minderwaarde van 975.000 USD