Het geconsolideerd resultaat voor het eerste semester van 2013 bedraagt 22.788.000 USD (2012: 92.048.000 USD).

De bijdrage van Bocimar aan het geconsolideerd resultaat voor de eerste zes maanden van 2013 bedraagt -9.767.000 USD (2012: 44.761.000 USD).

Ter herinnering, het resultaat voor de eerste jaarhelft van 2012 hield rekening met bijna 37 miljoen USD aan meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van aandelen FMG.

Het geconsolideerd resultaat voor het eerste semester van 2013 bedraagt 22.788.000 USD (2012: 92.048.000 USD). De bijdrage van Bocimar aan het geconsolideerd resultaat voor de eerste zes maanden van 2013 bedraagt -9.767.000 USD (2012: 44.761.000 USD). Ter herinnering, het resultaat voor de eerste jaarhelft van 2012 hield rekening met bijna 37 miljoen USD aan meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van aandelen FMG.