Deze bijdrage houdt rekening met een meerwaarde van 51.735.000 USD op de verkoop van aandelen FMG en een minderwaarde van 2.719.000 USD op de verkoop van een schip in het kader van de vereenvoudiging van een joint-venture.

Omwille van de 'lage' langetermijnvooruitzichten werd de langetermijnindekking niet hernieuwd en is bijgevolg op een lager niveau teruggevallen, het laagste sinds 10 jaar.

Als dusdanig heeft Bocimar een grotere exposure op de spotmarkt dan ooit maar is bijgevolg ook uitstekend geplaatst om voordeel te nemen van een heropleving van de vrachtenmarkten.

Bovendien is de vloot nu sterk gediversifieerd, met de nadruk op handysize en capesize, de twee segmenten die - in vergelijking met het bestaande orderboek aan nieuwbouwschepen - een beter leeftijdsprofiel tonen.

Deze bijdrage houdt rekening met een meerwaarde van 51.735.000 USD op de verkoop van aandelen FMG en een minderwaarde van 2.719.000 USD op de verkoop van een schip in het kader van de vereenvoudiging van een joint-venture. Omwille van de 'lage' langetermijnvooruitzichten werd de langetermijnindekking niet hernieuwd en is bijgevolg op een lager niveau teruggevallen, het laagste sinds 10 jaar. Als dusdanig heeft Bocimar een grotere exposure op de spotmarkt dan ooit maar is bijgevolg ook uitstekend geplaatst om voordeel te nemen van een heropleving van de vrachtenmarkten. Bovendien is de vloot nu sterk gediversifieerd, met de nadruk op handysize en capesize, de twee segmenten die - in vergelijking met het bestaande orderboek aan nieuwbouwschepen - een beter leeftijdsprofiel tonen.