Volgens Schuh valt het telkens opnieuw op dat de centrale banken en de regeringen niet op dezelfde golflengte zitten. Het gebrek aan eensgezindheid is een belangrijke oorzaak van de escalatie van de crisis.

Hij merkt op dat een redding van Spanje de volledige financiële slagkracht van het noodfonds zal vergen. EC-commissaris Rehn riep op om een uitbreiding van dat fonds, maar dat stuitte meteen weer op heel wat weerstand.

Volgens Schuh valt het telkens opnieuw op dat de centrale banken en de regeringen niet op dezelfde golflengte zitten. Het gebrek aan eensgezindheid is een belangrijke oorzaak van de escalatie van de crisis. Hij merkt op dat een redding van Spanje de volledige financiële slagkracht van het noodfonds zal vergen. EC-commissaris Rehn riep op om een uitbreiding van dat fonds, maar dat stuitte meteen weer op heel wat weerstand.