Cimzia® kan in een dosis van 400 mg initieel, en na twee en vier weken toegediend worden, gevolgd door 200 mg om de twee weken. Voor de onderhoudsbehandeling kan 400 mg om de vier weken worden overwogen.

In klinische studies met Cimzia®, samen met methotrexaat (MTX), merkten patiënten een significante vermindering van de tekens en symptomen van RA in week 24 waarbij sommigen reeds na één of twee weken een klinische respons vertoonden, vergeleken met MTX alleen.

Uit radiografische gegevens bleek bovendien dat Cimzia®, in combinatie met MTX, de progressie van gewrichtsletsels inhibeerde, met een significant kleinere verandering van de gewijzigde Total Sharp Score (TSS) na 24 en 52 weken behandeling ten opzichte van baseline, in vergelijking met MTX alleen (p<0,001).

Cimzia® kan in een dosis van 400 mg initieel, en na twee en vier weken toegediend worden, gevolgd door 200 mg om de twee weken. Voor de onderhoudsbehandeling kan 400 mg om de vier weken worden overwogen. In klinische studies met Cimzia®, samen met methotrexaat (MTX), merkten patiënten een significante vermindering van de tekens en symptomen van RA in week 24 waarbij sommigen reeds na één of twee weken een klinische respons vertoonden, vergeleken met MTX alleen. Uit radiografische gegevens bleek bovendien dat Cimzia®, in combinatie met MTX, de progressie van gewrichtsletsels inhibeerde, met een significant kleinere verandering van de gewijzigde Total Sharp Score (TSS) na 24 en 52 weken behandeling ten opzichte van baseline, in vergelijking met MTX alleen (p<0,001).