De groei voor Health bleek opnieuw sterk, zo groeide klinisische oplossingen met meer dan 10 procent. Herstructureringskosten van EUR 25-30 miljoen zullen waarschijnlijk drukken op de cijfers over het eerste halfjaar voor zowel Legal & Regulatory en Taks & Accounting.

De nettoschuld/EBITDA-ratio nam af tot 2,2 keer en is nu onder de doelstelling van het bedrijf van 2,5 keer. Wolters Kluwers herhaalde alle doelen voor 2014: een EBITDA-marge van 20,5-21,5 procent (in 2013 was dit 21,5 procent), een vrije kasstroom van meer dan EUR 475 miljoen (in 2013 was dit EUR 503 miljoen), een rendement op eigen vermogen van meer dan 8 procent (was vorig jaar 8,7 procent) en enkelcijferige groei van de winst per aandeel (was in 2013 EUR 1,56).

Al met al kwamen de eerstekwartaalcijfers van Wolters Kluwer overeen met de verwachtingen van ABN Amro. Op een koers-winstverhouding van 13x voor 2014, beschouwt ABN Amro het aandeel als juist gewaardeerd. Het advies houden blijft dus gehandhaafd.

De groei voor Health bleek opnieuw sterk, zo groeide klinisische oplossingen met meer dan 10 procent. Herstructureringskosten van EUR 25-30 miljoen zullen waarschijnlijk drukken op de cijfers over het eerste halfjaar voor zowel Legal & Regulatory en Taks & Accounting. De nettoschuld/EBITDA-ratio nam af tot 2,2 keer en is nu onder de doelstelling van het bedrijf van 2,5 keer. Wolters Kluwers herhaalde alle doelen voor 2014: een EBITDA-marge van 20,5-21,5 procent (in 2013 was dit 21,5 procent), een vrije kasstroom van meer dan EUR 475 miljoen (in 2013 was dit EUR 503 miljoen), een rendement op eigen vermogen van meer dan 8 procent (was vorig jaar 8,7 procent) en enkelcijferige groei van de winst per aandeel (was in 2013 EUR 1,56). Al met al kwamen de eerstekwartaalcijfers van Wolters Kluwer overeen met de verwachtingen van ABN Amro. Op een koers-winstverhouding van 13x voor 2014, beschouwt ABN Amro het aandeel als juist gewaardeerd. Het advies houden blijft dus gehandhaafd.