De inkomsten van het eerste trimester zijn traditioneel gering, aangezien de dividenden worden geïnd vanaf het tweede trimester. De cijfers zijn dus weinig representatief voor het ganse jaar.

In het kader van de versterking van haar balansstructuur, heeft de Compagnie haar participaties in Umicore (verkoop van 100.000 aandelen) en in Cofinimmo (verkoop van 130.000 aandelen) gedeeltelijk verzilverd.

Op 31 maart 2010, is de balansstructuur van de Compagnie bijna onveranderd ten opzichte van die van 31 december 2009.

De resultaten en/of de vooruitzichten van de belangrijkste participaties op 31 maart 2010 zijn in overeenstemming met de prognoses.

De inkomsten van het eerste trimester zijn traditioneel gering, aangezien de dividenden worden geïnd vanaf het tweede trimester. De cijfers zijn dus weinig representatief voor het ganse jaar. In het kader van de versterking van haar balansstructuur, heeft de Compagnie haar participaties in Umicore (verkoop van 100.000 aandelen) en in Cofinimmo (verkoop van 130.000 aandelen) gedeeltelijk verzilverd. Op 31 maart 2010, is de balansstructuur van de Compagnie bijna onveranderd ten opzichte van die van 31 december 2009. De resultaten en/of de vooruitzichten van de belangrijkste participaties op 31 maart 2010 zijn in overeenstemming met de prognoses.