Fabrikanten van duurzame goederen, zoals auto's, machines en huishoudelijke apparatuur, kregen in maart 2,6% meer bestellingen binnen dan een maand eerder.

Met name de vraag naar kapitaalgoederen was positief, wat er op duidt dat ondernemers weer bereid zijn te investeren. Hoewel de aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen deze week een onverwachte stijging liet zien, is er onderliggend nog steeds sprake van een dalende trend.

Fabrikanten van duurzame goederen, zoals auto's, machines en huishoudelijke apparatuur, kregen in maart 2,6% meer bestellingen binnen dan een maand eerder. Met name de vraag naar kapitaalgoederen was positief, wat er op duidt dat ondernemers weer bereid zijn te investeren. Hoewel de aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen deze week een onverwachte stijging liet zien, is er onderliggend nog steeds sprake van een dalende trend.