Voorts wordt verwacht dat het nettoresultaat meer dan 100 miljoen euro zal bedragen, tegenover 6 miljoen euro in 2009.

Eind 2010 bedroeg de nettoschuld 161 miljoen euro, tegenover 445 miljoen euro eind 2009.

Agfa-Gevaert's CEO Christian Reinaudo becommentarieerde deze voorlopige resultaten als volgt: "Zowel op het vlak van de omzet als op het vlak van de EBIT stemmen onze resultaten voor 2010 overeen met de vooruitzichten die we in augustus gaven. Onder impuls van Agfa Graphics boekten we een omzetstijging die dicht tegen de 200 miljoen euro aanleunde. Agfa Graphics en Agfa HealthCare haalden beide hun EBIT-doelstellingen. Tot dusver bleven de effecten van de hoge grondstofprijzen beperkt. Verwacht wordt dat de aan de grondstoffen verbonden impact op de marges aanzienlijker zal zijn vanaf het eerste kwartaal van dit jaar. Van de effecten van de prijsstijgingen die we onlangs aankondigden voor onze filmproducten, wordt verwacht dat ze in de loop van de tweede helft van het jaar zichtbaarder zullen worden. Ondanks de ongunstige situatie op de grondstofmarkten, behouden we - voor de middellange termijn - onze gemiddelde EBIT-guidance."

Voorts wordt verwacht dat het nettoresultaat meer dan 100 miljoen euro zal bedragen, tegenover 6 miljoen euro in 2009. Eind 2010 bedroeg de nettoschuld 161 miljoen euro, tegenover 445 miljoen euro eind 2009. Agfa-Gevaert's CEO Christian Reinaudo becommentarieerde deze voorlopige resultaten als volgt: "Zowel op het vlak van de omzet als op het vlak van de EBIT stemmen onze resultaten voor 2010 overeen met de vooruitzichten die we in augustus gaven. Onder impuls van Agfa Graphics boekten we een omzetstijging die dicht tegen de 200 miljoen euro aanleunde. Agfa Graphics en Agfa HealthCare haalden beide hun EBIT-doelstellingen. Tot dusver bleven de effecten van de hoge grondstofprijzen beperkt. Verwacht wordt dat de aan de grondstoffen verbonden impact op de marges aanzienlijker zal zijn vanaf het eerste kwartaal van dit jaar. Van de effecten van de prijsstijgingen die we onlangs aankondigden voor onze filmproducten, wordt verwacht dat ze in de loop van de tweede helft van het jaar zichtbaarder zullen worden. Ondanks de ongunstige situatie op de grondstofmarkten, behouden we - voor de middellange termijn - onze gemiddelde EBIT-guidance."