Chris Dialynas (PIMCO): "Het einde van het tweede en zeer omvangrijke opkoopprogramma van de Fed, wat de laatste tijd op succesvolle wijze het grootste deel van de Amerikaanse schulduitgiften heeft opgekocht, zou wereldwijd - maar vooral in de V.S. - tot hogere rentes moeten leiden. Op dit moment is onze 'Unconstrained Bond Strategy' erop gericht om kansen in de markt te benutten terwijl we het renterisico minimaliseren. Deze strategie wordt beheerd met het oog op de lange termijn, gebaseerd op onze zorgvuldige analyses voor onze voorspellingen voor de wereldeconomie voor de komende 3 tot 5 jaar."

Chris Dialynas (PIMCO): "Het einde van het tweede en zeer omvangrijke opkoopprogramma van de Fed, wat de laatste tijd op succesvolle wijze het grootste deel van de Amerikaanse schulduitgiften heeft opgekocht, zou wereldwijd - maar vooral in de V.S. - tot hogere rentes moeten leiden. Op dit moment is onze 'Unconstrained Bond Strategy' erop gericht om kansen in de markt te benutten terwijl we het renterisico minimaliseren. Deze strategie wordt beheerd met het oog op de lange termijn, gebaseerd op onze zorgvuldige analyses voor onze voorspellingen voor de wereldeconomie voor de komende 3 tot 5 jaar."