Het percentage Chinezen dat nog vertrouwen heeft in de overheid, 2,20% dus, is zo klein geworden dat er zelfs van een statistische fout kan gesproken worden. Vooral enkele uitwassen van de Chinese overheid moeten het ontgelden, zo worden op de eerste plaats de talloze recepties geviseerd.

Daarnaast geven de vertegenwoordigers van de overheid te veel uit aan wagens, reizen enzovoort. President Xi Jinping heeft al ingegrepen door op een aantal uitgaven te doen besparen. Vraag is echter wat de modale Chinees zal denken over de massale investeringen die de overheid doet in bijvoorbeeld de bouw en waar ook twijfels bestaan over het nut van die investeringen.

Het percentage Chinezen dat nog vertrouwen heeft in de overheid, 2,20% dus, is zo klein geworden dat er zelfs van een statistische fout kan gesproken worden. Vooral enkele uitwassen van de Chinese overheid moeten het ontgelden, zo worden op de eerste plaats de talloze recepties geviseerd. Daarnaast geven de vertegenwoordigers van de overheid te veel uit aan wagens, reizen enzovoort. President Xi Jinping heeft al ingegrepen door op een aantal uitgaven te doen besparen. Vraag is echter wat de modale Chinees zal denken over de massale investeringen die de overheid doet in bijvoorbeeld de bouw en waar ook twijfels bestaan over het nut van die investeringen.