De 35 uren werkweek is in Frankrijk algemeen ingeburgerd en vooralsnog niet voor kritiek vatbaar. Ook arbeid op zondag is volledig taboe. De Chinezen die in Frankrijk zijn neergestreken, werken echter 11 uur per dag en dat zes dagen op zeven. Bovendien hoort men ze niet klagen.

Een vertegenwoordiger van de Chinese gemeenschap in Frankrijk liet zich ontvallen dat wie werkt daar ook voor wordt betaald. Hij vroeg zich daarom af waarom de Fransen geen stap verder willen zetten dan de 35 uren werkweek. Hoe lang de Franse nog halsstarrig zullen vasthouden aan hun 35 uren werkweek, valt moeilijk te voorspellen.

De 35 uren werkweek is in Frankrijk algemeen ingeburgerd en vooralsnog niet voor kritiek vatbaar. Ook arbeid op zondag is volledig taboe. De Chinezen die in Frankrijk zijn neergestreken, werken echter 11 uur per dag en dat zes dagen op zeven. Bovendien hoort men ze niet klagen. Een vertegenwoordiger van de Chinese gemeenschap in Frankrijk liet zich ontvallen dat wie werkt daar ook voor wordt betaald. Hij vroeg zich daarom af waarom de Fransen geen stap verder willen zetten dan de 35 uren werkweek. Hoe lang de Franse nog halsstarrig zullen vasthouden aan hun 35 uren werkweek, valt moeilijk te voorspellen.