Volgens Morgan Stanley bevindt de Chinese munt zich momenteel dicht hij het niveau dat de People's Bank of China wensbaar geacht wordt. De kans is dan ook groot dat de centrale bank in de komende dagen tussenbeide zal komen om de koersval van de yuan af te remmen.

Daarbij moet ook de houding van de Verenigde Staten in de gaten gehouden worden, want de Amerikanen worden steeds bozer over het feit dat de Chinese munt bijna dagelijks verder wegzakt ten opzichte van de dollar. De concurrentiepositie van de Amerikaanse bedrijven op de wereldmarkt wordt namelijk zo ondermijnd.

Volgens Morgan Stanley bevindt de Chinese munt zich momenteel dicht hij het niveau dat de People's Bank of China wensbaar geacht wordt. De kans is dan ook groot dat de centrale bank in de komende dagen tussenbeide zal komen om de koersval van de yuan af te remmen. Daarbij moet ook de houding van de Verenigde Staten in de gaten gehouden worden, want de Amerikanen worden steeds bozer over het feit dat de Chinese munt bijna dagelijks verder wegzakt ten opzichte van de dollar. De concurrentiepositie van de Amerikaanse bedrijven op de wereldmarkt wordt namelijk zo ondermijnd.