In het eerste kwartaal namen de reserves met 7,70 miljard dollar toe en dat is een duidelijke afname in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwart van 2008 namen de reserves nog met 153,90 miljard dollar toe.

Tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar werd een stijging met de valutareserves met bijna 45 miljard dollar opgetekend. De vertraging in de groei van de reserves heeft uiteraard alles te maken met de kredietcrisis.

In het eerste kwartaal namen de reserves met 7,70 miljard dollar toe en dat is een duidelijke afname in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwart van 2008 namen de reserves nog met 153,90 miljard dollar toe. Tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar werd een stijging met de valutareserves met bijna 45 miljard dollar opgetekend. De vertraging in de groei van de reserves heeft uiteraard alles te maken met de kredietcrisis.