De patstelling tussen enerzijds de noodzaak tot rentedaling en anderzijds de oplopende voedselinflatie en de hoge vastgoedprijzen, zadelt de regering op met een dilemma en blijft wegen op de ontwikkeling van de lokale beurs en de financiële markten in de brede periferie.

Stefan Duchateau blijft echter voorzichtig optimistisch met aandelenposities die zich licht onder de maximumgrenzen situeren van de beleggingsprofielen maar met veel aandacht voor de bescherming van de neerwaartse risico's en een nadrukkelijk accent op Amerikaanse aandelen.

Deze keuze verantwoordt zich vooral door de blijvend toenemende bedrijfsresultaten. Bij obligatieposities worden de looptijden stelselmatig verlaagd en wordt het accent -zij het voorzichtig - gelegd met Emerging market bonds.

De patstelling tussen enerzijds de noodzaak tot rentedaling en anderzijds de oplopende voedselinflatie en de hoge vastgoedprijzen, zadelt de regering op met een dilemma en blijft wegen op de ontwikkeling van de lokale beurs en de financiële markten in de brede periferie. Stefan Duchateau blijft echter voorzichtig optimistisch met aandelenposities die zich licht onder de maximumgrenzen situeren van de beleggingsprofielen maar met veel aandacht voor de bescherming van de neerwaartse risico's en een nadrukkelijk accent op Amerikaanse aandelen. Deze keuze verantwoordt zich vooral door de blijvend toenemende bedrijfsresultaten. Bij obligatieposities worden de looptijden stelselmatig verlaagd en wordt het accent -zij het voorzichtig - gelegd met Emerging market bonds.