Met dit gecombineerde beleid lijkt China in staat om de economische groei en op termijn de inflatie af te zwakken, maar tevens een te sterke terugval van de groei te kunnen voorkomen, zoals uit de laatste cijfers bleek en dat eerder werd gevreesd.

Met dit gecombineerde beleid lijkt China in staat om de economische groei en op termijn de inflatie af te zwakken, maar tevens een te sterke terugval van de groei te kunnen voorkomen, zoals uit de laatste cijfers bleek en dat eerder werd gevreesd.