Ze investeren het aangebrachte geld in activa die volledig non-productief zijn. Dat betekent dat ze op geen enkel moment in staat zullen zijn om aan de aangegane verplichtingen te voldoen. Het spreekt volgens Ricards vanzelf dat deze gang van zaken niet kan blijven duren.

De Chinese regering beseft maar al te goed dat ze op de rand van de vulkaan danst, maar tot dusver is ze er niet in geslaagd om greep te krijgen op het systeem van schaduwbankieren. In de visie van Ricards kan de huidige situatie niet blijven bestaan, vroeg of laat zal het systeem imploderen.

Ze investeren het aangebrachte geld in activa die volledig non-productief zijn. Dat betekent dat ze op geen enkel moment in staat zullen zijn om aan de aangegane verplichtingen te voldoen. Het spreekt volgens Ricards vanzelf dat deze gang van zaken niet kan blijven duren. De Chinese regering beseft maar al te goed dat ze op de rand van de vulkaan danst, maar tot dusver is ze er niet in geslaagd om greep te krijgen op het systeem van schaduwbankieren. In de visie van Ricards kan de huidige situatie niet blijven bestaan, vroeg of laat zal het systeem imploderen.