Hu Jintao ging nog een stapje verder door ons huidig wereldwijd monetair wisselsysteem als een soort anachronisme te beschouwen. De Chinese president schuift de eigen yuan als een mogelijk alternatief naar voren.

Volgens Hu heeft de Amerikaanse centrale bank door het op grote schaal pompen van dollars in het financieel systeem er toe bijgedragen dat China nu met inflatiedruk geconfronteerd wordt.

De Amerikaanse dollar mag een liquide munt blijven, maar het aantal dollars in omloop moet gereduceerd worden tot een controleerbare en stabiele hoeveelheid. Dat is momenteel niet meer het geval, zodat Hu de FED opriep om haar monetaire politiek goed in de gaten te houden.

Hu Jintao ging nog een stapje verder door ons huidig wereldwijd monetair wisselsysteem als een soort anachronisme te beschouwen. De Chinese president schuift de eigen yuan als een mogelijk alternatief naar voren. Volgens Hu heeft de Amerikaanse centrale bank door het op grote schaal pompen van dollars in het financieel systeem er toe bijgedragen dat China nu met inflatiedruk geconfronteerd wordt. De Amerikaanse dollar mag een liquide munt blijven, maar het aantal dollars in omloop moet gereduceerd worden tot een controleerbare en stabiele hoeveelheid. Dat is momenteel niet meer het geval, zodat Hu de FED opriep om haar monetaire politiek goed in de gaten te houden.