Het volgende doelwit lijkt nu China te zijn geworden. De Chinese kredietproblemen beginnen steeds sterker te lijken op de Amerikaanse in 2007. Anderzijds wordt er ook wel eens verwezen naar Japan voor in dat land in 1989 de vastgoedzeepbel uiteenspatte.

Toch is er een belangrijk verschil tussen China en zowel de Verenigde Staten als Japan destijds. De Chinese regering beschikt namelijk over voldoende geld om de problemen bij de wortel aan te pakken. George Magnus, senior onafhankelij economisch adviseur, waarschuwt nochtans dat het land zich in al een verdergevorderd stadium van financiële instabiliteit bevindt.

Het volgende doelwit lijkt nu China te zijn geworden. De Chinese kredietproblemen beginnen steeds sterker te lijken op de Amerikaanse in 2007. Anderzijds wordt er ook wel eens verwezen naar Japan voor in dat land in 1989 de vastgoedzeepbel uiteenspatte. Toch is er een belangrijk verschil tussen China en zowel de Verenigde Staten als Japan destijds. De Chinese regering beschikt namelijk over voldoende geld om de problemen bij de wortel aan te pakken. George Magnus, senior onafhankelij economisch adviseur, waarschuwt nochtans dat het land zich in al een verdergevorderd stadium van financiële instabiliteit bevindt.