Voor die daling zijn twee factoren belangrijk. Op de eerste plaats heeft China in de afgelopen maanden op grote schaal voorraden aan koper opgeslagen. Daarnaast is de economische groei inderdaad vertraagt.

Wat de consumptie van koper betreft, maakt het uiteraard een groot verschil uit of de BBP-groei 11% dan wel 9% bedraagt. Toch is de Chinese honger naar basismetalen nog steeds erg groot.

Voor die daling zijn twee factoren belangrijk. Op de eerste plaats heeft China in de afgelopen maanden op grote schaal voorraden aan koper opgeslagen. Daarnaast is de economische groei inderdaad vertraagt. Wat de consumptie van koper betreft, maakt het uiteraard een groot verschil uit of de BBP-groei 11% dan wel 9% bedraagt. Toch is de Chinese honger naar basismetalen nog steeds erg groot.