Tot dusver laten de Chinese bedrijven het echter feestelijke afweten wat investeringen in Frankrijk betreft. In 2011 investeerden Franse bedrijven in totaal voor meer dan 13 miljard euro in China, de Chinese investeringen in Frankrijk bedroegen daar slechts een kwart van.

Volgens sommige analisten maken de Chinese investeerders zich zorgen over de stabiliteit van de eurozone in het algemeen en van Frankrijk in het bijzonder.

Montebourg is echter van mening dat dit niet nodig is, waarbij hij verwijst naar de recente daling van de rente op staatsobligaties. Het is echter de vraag of dit argument zal volstaan om de Chinezen te verleiden naar Frankrijk te komen.

Tot dusver laten de Chinese bedrijven het echter feestelijke afweten wat investeringen in Frankrijk betreft. In 2011 investeerden Franse bedrijven in totaal voor meer dan 13 miljard euro in China, de Chinese investeringen in Frankrijk bedroegen daar slechts een kwart van. Volgens sommige analisten maken de Chinese investeerders zich zorgen over de stabiliteit van de eurozone in het algemeen en van Frankrijk in het bijzonder. Montebourg is echter van mening dat dit niet nodig is, waarbij hij verwijst naar de recente daling van de rente op staatsobligaties. Het is echter de vraag of dit argument zal volstaan om de Chinezen te verleiden naar Frankrijk te komen.