De gegevens over de ontwikkeling van de Chinese detailhandel, de industriële productie en de bedrijfsinvesteringen, vielen in december 2013 allemaal licht tegen.

Hetzelfde gold voor het Chinese Bruto Binnenlands Product in het vierde kwartaal, dat met 7,7% iets trager groeide dan de 7,8% die was verwacht. In Duitsland viel de ZEW-index, die een indicatie vormt voor de investeringsgeneigdheid in de Duitse economie, in januari iets lager uit dan verwacht en ook iets lager dan in december. De aandelenmarkten trokken zich hier weinig van aan en bleven op de bereikte hoge niveaus.

De gegevens over de ontwikkeling van de Chinese detailhandel, de industriële productie en de bedrijfsinvesteringen, vielen in december 2013 allemaal licht tegen. Hetzelfde gold voor het Chinese Bruto Binnenlands Product in het vierde kwartaal, dat met 7,7% iets trager groeide dan de 7,8% die was verwacht. In Duitsland viel de ZEW-index, die een indicatie vormt voor de investeringsgeneigdheid in de Duitse economie, in januari iets lager uit dan verwacht en ook iets lager dan in december. De aandelenmarkten trokken zich hier weinig van aan en bleven op de bereikte hoge niveaus.