Het probleem situeert zich namelijk niet in China zelf, maar in het buitenland. De vraag naar Chinese goederen vanuit het buitenland is namelijk sterk teruggevallen. Dat heeft te maken met de Europese schuldencrisis, maar ook met de Amerikaanse groeivertraging.

Export groeit nog met minder dan 20%

In dat verband verwijst Dallara naar de evolutie van de Chinese export, die in versneld tempo achteruitgeboerd is. Drie jaar geleden groeide de Chinese export met meer dan 30% op jaarbasis. Dat groeitempo is in de eerste helft van dit jaar teruggevallen tot minder dan 10%.

Dallara ziet op korte termijn geen verbetering en waarschuwt dat de regeringen wereldwijd meer zullen moeten doen om de economische groei te stimuleren.

Op de eerste plaats moet er een oplossing komen voor de Europese schuldencrisis, maar daarnaast moet ook het probleem van de fiscale klip in de VS opgelost worden.

Het probleem situeert zich namelijk niet in China zelf, maar in het buitenland. De vraag naar Chinese goederen vanuit het buitenland is namelijk sterk teruggevallen. Dat heeft te maken met de Europese schuldencrisis, maar ook met de Amerikaanse groeivertraging.Export groeit nog met minder dan 20% In dat verband verwijst Dallara naar de evolutie van de Chinese export, die in versneld tempo achteruitgeboerd is. Drie jaar geleden groeide de Chinese export met meer dan 30% op jaarbasis. Dat groeitempo is in de eerste helft van dit jaar teruggevallen tot minder dan 10%. Dallara ziet op korte termijn geen verbetering en waarschuwt dat de regeringen wereldwijd meer zullen moeten doen om de economische groei te stimuleren. Op de eerste plaats moet er een oplossing komen voor de Europese schuldencrisis, maar daarnaast moet ook het probleem van de fiscale klip in de VS opgelost worden.