Anderzijds daalde de import met 17%, terwijl het volledig surplus op de handelsbalans een daling te zien gaf met 45% in vergelijking met vorig jaar. Ten opzichte van juli steeg het overschot evenwel.

De cijfers kwamen onder de verwachtingen van de analisten uit, maar vallen ergens wel te verklaren. China focust zich in toenemende mate op de eigen thuismarkt en de binnenlandse consumptie.

Het stimuleringsprogramma van 4000 miljard yuan werd dan ook hoofdzakelijk aangewend voor het financieren van infrastructuurwerken. Bovendien zal de Chinese export gaan toenemen naarmate de economie van de belangrijkste handelspartners van het land versterkt.

Anderzijds daalde de import met 17%, terwijl het volledig surplus op de handelsbalans een daling te zien gaf met 45% in vergelijking met vorig jaar. Ten opzichte van juli steeg het overschot evenwel. De cijfers kwamen onder de verwachtingen van de analisten uit, maar vallen ergens wel te verklaren. China focust zich in toenemende mate op de eigen thuismarkt en de binnenlandse consumptie. Het stimuleringsprogramma van 4000 miljard yuan werd dan ook hoofdzakelijk aangewend voor het financieren van infrastructuurwerken. Bovendien zal de Chinese export gaan toenemen naarmate de economie van de belangrijkste handelspartners van het land versterkt.