De indicatoren duiden nu reeds op een uitbodeming en een geslaagde soft landing.

De stabilisatie van de financiële crisis in Europa zal ongetwijfeld een opwaartse druk op de rentetarieven veroorzaken. In eerste fase zullen de rentetarieven van Duitsland een hoger niveau moeten opzoeken, in een latere fase ook rentetarieven op bedrijfsobligaties en overheidsobligaties van probleemlanden die echter eerst nog een verdere inkrimping van hun "rente-spreads" zullen doorrekenen alvorens in absolute termen te stijgen.

Een gevoelig herstel van aandelenbeurzen in Europa , emerging markets en in mindere mate de VSA is vandaar zeker niet uitgesloten, tegen een achtergrond van terugvallende obligatiekoersen- initiëel in fase in Duitsland en pas naar het tweede semester in het segment van de high yield bonds

De indicatoren duiden nu reeds op een uitbodeming en een geslaagde soft landing. De stabilisatie van de financiële crisis in Europa zal ongetwijfeld een opwaartse druk op de rentetarieven veroorzaken. In eerste fase zullen de rentetarieven van Duitsland een hoger niveau moeten opzoeken, in een latere fase ook rentetarieven op bedrijfsobligaties en overheidsobligaties van probleemlanden die echter eerst nog een verdere inkrimping van hun "rente-spreads" zullen doorrekenen alvorens in absolute termen te stijgen. Een gevoelig herstel van aandelenbeurzen in Europa , emerging markets en in mindere mate de VSA is vandaar zeker niet uitgesloten, tegen een achtergrond van terugvallende obligatiekoersen- initiëel in fase in Duitsland en pas naar het tweede semester in het segment van de high yield bonds