Daarmee kwam de index van de aankoopmanagers min of meer conform de verwachtingen uit. Ook Goldman Sachs geeft nu toe dat de Chinese economie duidelijk signalen van vertraging geeft en dat een verdere terugval niet valt uit te sluiten. Ook enkele subindices evolueerden bijzonder zwak.

Dat was met name het geval voor productie en voor nieuwe bestellingen. Het goede nieuws was echter dat de aankoopmanagers voor de dienstensector het hoogstepunt in drie maanden bereikte, wat betekent dat de transitie van een export- naar een consumentengerichte economie nog altijd in volle gang is.

Daarmee kwam de index van de aankoopmanagers min of meer conform de verwachtingen uit. Ook Goldman Sachs geeft nu toe dat de Chinese economie duidelijk signalen van vertraging geeft en dat een verdere terugval niet valt uit te sluiten. Ook enkele subindices evolueerden bijzonder zwak. Dat was met name het geval voor productie en voor nieuwe bestellingen. Het goede nieuws was echter dat de aankoopmanagers voor de dienstensector het hoogstepunt in drie maanden bereikte, wat betekent dat de transitie van een export- naar een consumentengerichte economie nog altijd in volle gang is.