Nochtans loont het volgens Belfius Research de moeite te investeren in dit groeiverhaal. Want ook al staat het land voor belangrijke uitdagingen, het belang van China zal in de toekomst alleen maar toenemen.

"Gouden decennium"

De voorbije 10 jaar groeide de Chinese economie tegen een verschroeiend tempo van meer dan 10 % per jaar.

Het totaal aan goederen en diensten dat het land produceerde vervijfvoudigde en China klom van de zesde naar de tweede plaats op de ladder van de grootste economieën ter wereld.

Het inkomen per hoofd verdrievoudigde, waardoor het promoveerde van land met een "laag" naar een "gemiddeld inkomen". Uittredend 'president' Hu Jintao spreekt dan ook terecht over zijn ambtstermijn als het "gouden decennium".

Groeipijnen en uitdagingen

Xi Jinping, die volgend jaar het roer overneemt van Hu Jintao als hoofd van de Communistische Partij, staat de komende 10 jaar voor grote uitdagingen.

Achter de indrukwekkende groeicijfers gaan volgens Belfius Research immers ook belangrijke groeipijnen schuil. Het algemene welvaartspeil is gestegen, maar de inkomensongelijkheid tussen de plattelands- en de stedelijke bevolking is onrustwekkend toegenomen.

De corruptie blijft welig tieren onder o.a. de lokale partijfunctionarissen. En de inefficiëntie van vele staatsondernemingen, die meer dan een kwart van de totale economie voor hun rekening nemen, blijft een pijnpunt.

Als Xi Jinping meer een evenwichtige langetermijngroei wil nastreven, zal hij belangrijke hervormingen moeten doorvoeren. De verdere uitbouw van een algemeen pensioen- en ziekteverzekeringsstelsel, de strijd tegen corruptie en de omschakeling van een productie- naar een meer consumptiegericht groeimodel moeten daarbij centraal staan.

Nochtans loont het volgens Belfius Research de moeite te investeren in dit groeiverhaal. Want ook al staat het land voor belangrijke uitdagingen, het belang van China zal in de toekomst alleen maar toenemen. "Gouden decennium" De voorbije 10 jaar groeide de Chinese economie tegen een verschroeiend tempo van meer dan 10 % per jaar. Het totaal aan goederen en diensten dat het land produceerde vervijfvoudigde en China klom van de zesde naar de tweede plaats op de ladder van de grootste economieën ter wereld. Het inkomen per hoofd verdrievoudigde, waardoor het promoveerde van land met een "laag" naar een "gemiddeld inkomen". Uittredend 'president' Hu Jintao spreekt dan ook terecht over zijn ambtstermijn als het "gouden decennium".Groeipijnen en uitdagingen Xi Jinping, die volgend jaar het roer overneemt van Hu Jintao als hoofd van de Communistische Partij, staat de komende 10 jaar voor grote uitdagingen. Achter de indrukwekkende groeicijfers gaan volgens Belfius Research immers ook belangrijke groeipijnen schuil. Het algemene welvaartspeil is gestegen, maar de inkomensongelijkheid tussen de plattelands- en de stedelijke bevolking is onrustwekkend toegenomen. De corruptie blijft welig tieren onder o.a. de lokale partijfunctionarissen. En de inefficiëntie van vele staatsondernemingen, die meer dan een kwart van de totale economie voor hun rekening nemen, blijft een pijnpunt. Als Xi Jinping meer een evenwichtige langetermijngroei wil nastreven, zal hij belangrijke hervormingen moeten doorvoeren. De verdere uitbouw van een algemeen pensioen- en ziekteverzekeringsstelsel, de strijd tegen corruptie en de omschakeling van een productie- naar een meer consumptiegericht groeimodel moeten daarbij centraal staan.