Anderzijds is het zo dat de groei plotseling is stilgevallen en dat er hoe dan ook bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om de groei te stimuleren. Vooral de export werd hard geraakt.

Bij een bezoek aan Londen vertelde Wen dat de voorraden bij de Chinese bedrijven aan het afnemen zijn, terwijl de prijzen anderzijds opnieuw een stijgende trend vertonen.

Anderzijds is het zo dat de groei plotseling is stilgevallen en dat er hoe dan ook bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om de groei te stimuleren. Vooral de export werd hard geraakt. Bij een bezoek aan Londen vertelde Wen dat de voorraden bij de Chinese bedrijven aan het afnemen zijn, terwijl de prijzen anderzijds opnieuw een stijgende trend vertonen.