Inderdaad, dat zou een bankroet van China kunnen zijn. Dat bankroet zou gepaard kunnen gaan met een stijging van de rentevoeten omdat langlopende overheidsobligaties vanwege de aanwezige risico's vermeden zullen worden. Wat er daarna gebeurt, is echter minder duidelijk.

De crisis zal ongetwijfeld overslaan naar andere delen van de wereld, waarbij de centrale banken nogmaals tussenbeide zullen moeten komen. De Chinese crisis kan zodoende de katalysator zijn voor het aanslaan van ons spaargeld, want verschillende instanties hebben al aangegeven dat bij een volgende crisis bail-ins vrijwel onvermijdelijk zullen worden.

Inderdaad, dat zou een bankroet van China kunnen zijn. Dat bankroet zou gepaard kunnen gaan met een stijging van de rentevoeten omdat langlopende overheidsobligaties vanwege de aanwezige risico's vermeden zullen worden. Wat er daarna gebeurt, is echter minder duidelijk. De crisis zal ongetwijfeld overslaan naar andere delen van de wereld, waarbij de centrale banken nogmaals tussenbeide zullen moeten komen. De Chinese crisis kan zodoende de katalysator zijn voor het aanslaan van ons spaargeld, want verschillende instanties hebben al aangegeven dat bij een volgende crisis bail-ins vrijwel onvermijdelijk zullen worden.