Vergeet hierbij niet dat het Chinese PMI-cijfer de lat erg hoog legt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Amerikaanse ISM-cijfer dat de 50-lijn trekt bij een potentiële contractie in de industriële sector, wordt in het Chinese cijfer deze 50- lijn getrokken bij een jaarlijks industriële expansie van 13%.

Daarenboven zijn er een aantal technische factoren die de Chinese conjunctuur tijdelijk negatief beïnvloeden: de vertraagde terugkeer van migranten uit het Chinese binnenland naar de stedelijke bouwwerven, een terugval in investering in infrastructuur maar vooral een gerichte (en zeer doortastende) campagne om alle onnodige kosten weg te snijden in administratieve overheden (overigens een zeer toe te juichen initiatief!)

De reactie van de financiële markten is dan ook geen uiting van een veralgemeende vrees voor een economische terugval in China, maar wel indicatief voor het tijdelijke verlies aan momentum.

Vergeet hierbij niet dat het Chinese PMI-cijfer de lat erg hoog legt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Amerikaanse ISM-cijfer dat de 50-lijn trekt bij een potentiële contractie in de industriële sector, wordt in het Chinese cijfer deze 50- lijn getrokken bij een jaarlijks industriële expansie van 13%. Daarenboven zijn er een aantal technische factoren die de Chinese conjunctuur tijdelijk negatief beïnvloeden: de vertraagde terugkeer van migranten uit het Chinese binnenland naar de stedelijke bouwwerven, een terugval in investering in infrastructuur maar vooral een gerichte (en zeer doortastende) campagne om alle onnodige kosten weg te snijden in administratieve overheden (overigens een zeer toe te juichen initiatief!) De reactie van de financiële markten is dan ook geen uiting van een veralgemeende vrees voor een economische terugval in China, maar wel indicatief voor het tijdelijke verlies aan momentum.