Aan dat overschot aan arbeidskrachten zijn twee neveneffecten verbonden. Op de eerste plaats kunnen landen met een dergelijk surplus op de arbeidsmarkt vrijwel onbeperkt investeren in nieuwe productiecapaciteit zonder dat de gedane investeringen minder zullen opleveren.

Daarnaast is het aanbod aan arbeidskrachten zo groot dat de lonen laag worden gehouden, ook al blijft de economie groeien. Maar aan alles komt een einde, ook aan het overschot aan arbeidskrachten in China. De markt is aan het keren en dat zal op termijn niet zonder gevolgen blijven.

Aan dat overschot aan arbeidskrachten zijn twee neveneffecten verbonden. Op de eerste plaats kunnen landen met een dergelijk surplus op de arbeidsmarkt vrijwel onbeperkt investeren in nieuwe productiecapaciteit zonder dat de gedane investeringen minder zullen opleveren. Daarnaast is het aanbod aan arbeidskrachten zo groot dat de lonen laag worden gehouden, ook al blijft de economie groeien. Maar aan alles komt een einde, ook aan het overschot aan arbeidskrachten in China. De markt is aan het keren en dat zal op termijn niet zonder gevolgen blijven.