De inflatie viel in China terug van 3,2% tot 2,1% op jaarbasis. De voornaamste oorzaak moet worden gezocht in de afnemende druk op grondstoffenprijzen in het algemeen en voedselprijzen in het bijzonder.

Dat is geen onbelangrijke evolutie want het vorige cijfer lag te kort bij de maximaal toegelaten inflatie (3,5%) om van enige beleidsruimte te kunnen spreken.

Die ruimte om gerichte stimulerende maatregelen te nemen is nu plots sterk genomen. Toch moet niet worden verwacht dat de Chinese overheid deze ontwikkeling onmiddellijk zal aangrijpen om verregaande algemene maatregelen te nemen.

Het risico op de vorming van een vastgoedzeepbel is daarvoor te imminent, terwijl de economie op zich geen directe zweepslag nodig heeft.

De recente PMI-cijfers waren weliswaar eerder teleurstellend maar zeker nog steeds indicatief voor een expansie in de industriële sector terwijl de groeivoet van de Chinese geldhoeveelheid als bijzonder accomodatief mag worden beschouwd.

Er wordt immers voldoende geld gecreëerd om een reële economische groei te ondersteunen van meer dan 10%, terwijl de prognoses voor 2013 zich slechts in een orde van grootte van 8% situeren.

Denk ook niet dat de Chinese overheid deze omstandigheid zal aangrijpen om haar officiële rentetarieven te laten dalen. In de voorbije maanden had de Chinese monetaire niet de kans om haar rente te laten dalen maar gelet op de huidige inflatievoet kan ze dit - indien nodig- nu wel en dat maakt een wereld van verschil vanuit investeringsstandpunt.

De inflatie viel in China terug van 3,2% tot 2,1% op jaarbasis. De voornaamste oorzaak moet worden gezocht in de afnemende druk op grondstoffenprijzen in het algemeen en voedselprijzen in het bijzonder. Dat is geen onbelangrijke evolutie want het vorige cijfer lag te kort bij de maximaal toegelaten inflatie (3,5%) om van enige beleidsruimte te kunnen spreken. Die ruimte om gerichte stimulerende maatregelen te nemen is nu plots sterk genomen. Toch moet niet worden verwacht dat de Chinese overheid deze ontwikkeling onmiddellijk zal aangrijpen om verregaande algemene maatregelen te nemen. Het risico op de vorming van een vastgoedzeepbel is daarvoor te imminent, terwijl de economie op zich geen directe zweepslag nodig heeft. De recente PMI-cijfers waren weliswaar eerder teleurstellend maar zeker nog steeds indicatief voor een expansie in de industriële sector terwijl de groeivoet van de Chinese geldhoeveelheid als bijzonder accomodatief mag worden beschouwd. Er wordt immers voldoende geld gecreëerd om een reële economische groei te ondersteunen van meer dan 10%, terwijl de prognoses voor 2013 zich slechts in een orde van grootte van 8% situeren. Denk ook niet dat de Chinese overheid deze omstandigheid zal aangrijpen om haar officiële rentetarieven te laten dalen. In de voorbije maanden had de Chinese monetaire niet de kans om haar rente te laten dalen maar gelet op de huidige inflatievoet kan ze dit - indien nodig- nu wel en dat maakt een wereld van verschil vanuit investeringsstandpunt.