China economist Patrick Chovanec is van die mening dat die overstap hoe dan ook zal plaatsvinden, het hangt er alleen maar van af in welke mate de nieuwe leiders bereid zijn om de groei te laten vertragen. Wanneer de BBP-groei terugvalt tot 3 à 7% van het BBP zal de aanpassing veel pijnlijker zijn.

Hoe langer de Chinese regering de overstap op de langere baan schuift, hoe moeizamer die zal verlopen. Volgens Chovanec is tragere groei niet noodzakelijk slecht, want er dienen zich in China nog heel wat opportuniteiten aan. Een land met meer dan 1 miljard consumenten is nog altijd te groot om te negeren.

China economist Patrick Chovanec is van die mening dat die overstap hoe dan ook zal plaatsvinden, het hangt er alleen maar van af in welke mate de nieuwe leiders bereid zijn om de groei te laten vertragen. Wanneer de BBP-groei terugvalt tot 3 à 7% van het BBP zal de aanpassing veel pijnlijker zijn. Hoe langer de Chinese regering de overstap op de langere baan schuift, hoe moeizamer die zal verlopen. Volgens Chovanec is tragere groei niet noodzakelijk slecht, want er dienen zich in China nog heel wat opportuniteiten aan. Een land met meer dan 1 miljard consumenten is nog altijd te groot om te negeren.