Maar volgens Vincent Juvyns van JP Morgan Chase is het weinig waarschijnlijk dat er echt strenge maatregelen zullen komen. De bouwnijverheid blijft namelijk een belangrijke groeipool voor de Chinese economie. Het op grote schaal opleggen van een vastgoedbelasting wordt eveneens uitgesloten.

Wel heeft Beijing nieuwe objectieven opgelegd wat betreft de sociale huisvestiging. China wil dit jaar in totaal 7 miljoen nieuwe sociale woningen bouwen, waar dat er vorig jaar maar 6,30 miljoen waren. Ook in de bouwsector zal de inbreng van privé-kapitaal verder aangemoedigd worden.

Maar volgens Vincent Juvyns van JP Morgan Chase is het weinig waarschijnlijk dat er echt strenge maatregelen zullen komen. De bouwnijverheid blijft namelijk een belangrijke groeipool voor de Chinese economie. Het op grote schaal opleggen van een vastgoedbelasting wordt eveneens uitgesloten. Wel heeft Beijing nieuwe objectieven opgelegd wat betreft de sociale huisvestiging. China wil dit jaar in totaal 7 miljoen nieuwe sociale woningen bouwen, waar dat er vorig jaar maar 6,30 miljoen waren. Ook in de bouwsector zal de inbreng van privé-kapitaal verder aangemoedigd worden.