Het besluit zal de markt liberaliseren. ABN Amro gelooft at de ruimere flexibiliteit er voor zal zorgen dat banken hun meest bevoorrechte zakelijke klanten kunnen behouden.

De bank juicht de stap dan ook toe en verwacht dat de regering de langverwachte financiële hervormingen in de tweede helft van 2013 zal gaan versnellen.

Gezien de geleidelijk bewegende trend van liquiditeitsverkrapping en de aanwezigheid van substantiële onbeantwoorde kredietvraag, verwacht ABN Amro dat de afschaffing van de rentelimiet maar een beperkte invloed zal hebben op de korte termijn voor de sector.

De PBOC heeft aangegeven te hopen op lagere financiële kosten voor bedrijven. volgens ABN Amro denktq niet dat dit doel haalbaar is op korte termijn, zonder verdere financiële hervormingen.

De Chinese banken doen het rustiger aan met informele leningen na de hardere beleidskoers van de overheid. Sindsdien zagen we een langzamere kredietgroei en een liquiditeitsverkrapping.

Ondertussen wacht men nog steeds op een noemenswaardige vooruitgang in de fiscale en financiële hervormingen van de financieringskanalen van bedrijven en lokale overheden.

Het besluit zal de markt liberaliseren. ABN Amro gelooft at de ruimere flexibiliteit er voor zal zorgen dat banken hun meest bevoorrechte zakelijke klanten kunnen behouden. De bank juicht de stap dan ook toe en verwacht dat de regering de langverwachte financiële hervormingen in de tweede helft van 2013 zal gaan versnellen. Gezien de geleidelijk bewegende trend van liquiditeitsverkrapping en de aanwezigheid van substantiële onbeantwoorde kredietvraag, verwacht ABN Amro dat de afschaffing van de rentelimiet maar een beperkte invloed zal hebben op de korte termijn voor de sector. De PBOC heeft aangegeven te hopen op lagere financiële kosten voor bedrijven. volgens ABN Amro denktq niet dat dit doel haalbaar is op korte termijn, zonder verdere financiële hervormingen. De Chinese banken doen het rustiger aan met informele leningen na de hardere beleidskoers van de overheid. Sindsdien zagen we een langzamere kredietgroei en een liquiditeitsverkrapping. Ondertussen wacht men nog steeds op een noemenswaardige vooruitgang in de fiscale en financiële hervormingen van de financieringskanalen van bedrijven en lokale overheden.